Ordensregler

For at det skal bli et trivelig og godt søkslokale for både hunder og eiere har vi laget disse ordensreglene:

  1. Tren med et smil og tilrettelegg så du og din hund har det bra når dere arbeider sammen. Hjelp hverandre med å lykkes!
  2. All trening foregår på eget ansvar.
  3. Hunden må være godt luftet før den tas med inn i lokalet. Det er veldig fort gjort at hunden markerer inne på et sted der det er eller har vært mange andre hunder og dufter, og det er ikke bra når vi jobber med søksarbeid. Følg nøye med på din hund hele tiden når dere er inne i kjelleren. Hvis det tross alt skjer en ulykke inne så er hundefører ansvarlig for å vaske godt og nøye og spraye med «Urine off», samt å melde fra til utleier.
  4. Plukk opp etter din hund hvis den gjør fra seg på området rundt kjelleren. Søppelkasse finnes ved busskuret.
  5. Hunder skal alltid føres i bånd når de er på vei til og fra bilen.
  6. For å bruke plattformen innerst må du ha gjennomført modul 1 i spesialsøk eller lignende.
  7. Gjøres det skade på noe i lokalet skal det gis beskjed om dette til utleier så snart som mulig. Skader og ødelagt utstyr må erstattes.
  8. Alt utstyr som benyttes skal rengjøres og ryddes tilbake på plass etter bruk. Husk å ta med deg alt av eget utstyr. Fei gulvet, slukk lyset og lås lokalet. Ikke la noen markeringsdufter ligge igjen i brukt utstyr – alt må tas vekk for å ikke forstyrre for neste leietager.
  9. Forlat lokalet i den tilstand du selv ønsker å finne det neste gang du trener 🙂
  10. Ikke kast noe spiselig i søppel innendørs – hvis dere gjør det må søppel tømmes før dere forlater lokalet 🙂

NB! Husk å låse inn nøkkelen i nøkkelskapet når du går!

Vel hjem 🙂